โครงการการพัฒนา Web Application ด้วยภาษา PHP ขั้นสูง

นักศึกษาสาขาวิชาระบบสารสนเทศ เข้าร่วมโครงการสัมมนาวิชาการ เรื่อง "การพัฒนา Web Application ด้วยภาษา PHP ขั้นสูง" วิทยากรโดย อาจารย์พงศ์กร จันทราช จากศูนย์อบรม IT พงศ์กรดอทเน็ต (เชียงใหม่) ในวันที่ 8-9 พฤศจิกายน 2557 เวลา 9.00 - 16.00 น. ณ ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ TR205

Album info

Popular tags