โครงการ IS สัมพันธ์ครั้งที่ 4

สาขาวิชาระบบสารสนเทศ คณะบริหารธุรกิจ จัดโครงการ IS สัมพันธ์ครั้งที่ 4 ขึั้นเพื่อสร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างพี่น้อง และได้ร่วมกันเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง รวมทั้งศิลปวัฒนธรรม ณ ศูนย์เศรษฐกิจพอเพียง อำเภอแม่ริม จังหวัดเชียงใหม่

Album info

Popular tags