โครงการศึกษาดูงานระบบสารสนเทศปีการศึกษา 2557

โครงการสัมมนาดูงานสถานประกอบการ ในวันที่ 3 เมษายน 2558 เพื่อเป็นการเพิ่มพูนความรู้และประสบการณ์ของนักศึกษาที่บริษัทสหพานิช เชียงใหม่ จำกัด และ บริษัท AIS เชียงใหม่

Album info

Popular tags