โครงการเสริมสร้างความแกร่งวิชาการและวิชาชีพ สาขาวิชาระบบสารสนเทศ

สาขาวิชาระบบสารสนเทศ คณะบริหารธุรกิจ จัดโครงการเสริมสร้างความแกร่งวิชาการและวิชาชีพ (ปัจฉิมนิเทศ) ปีการศึกษา 2557 ขึ้นในวันศุกร์ที่ 27 มีนาคม 2558 เวลา 8.00-12.00 น. ณ ห้อง CP111 อาคารชุมพาบาล โดยได้รับเกียรติจากอาจารย์ธนาภรณ์ พันธุ์จริา อาจารย์ประจำสาขาวิชาการตลาด อาจารย์ทรวงชนก รักษ์เจริญ หัวหน้าสาขาวิชาระบบสารสนเทศ คุณกฤษชัย พุ่มฉัตร (พี่ดอย) และคุณธนพัฒ สิทธิเจริญ (พี่ไปร์ท) พี่ศิษย์เก่ามาเป็นวิทยากร

Album info

Popular tags